Skip to main content

Uvjeti kupovine i korištenja

Informacije o trgovačkom društvu

Bee Leonitus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Gradiška ul. 18, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081351972, osobni identifikacijski broj (OIB): 75326678323

E-pošta: [email protected]

Značenje izraza navedenih u ovim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu, od Članka 57. do Članka 80., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)

Prodavatelj – Bee Leonitus d.o.o., OIB 75326678323.

Web mjesta – web stranica/e i web trgovina/e u vlasništvu Prodavatelja, kao što su www.beevenomtouch.com.

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

Korisnik web mjesta – svaka osoba koja web mjesta koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje web mjesta – pristup web mjestima radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.

Online kupnja ili Web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem web mjesta.

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na web mjestima, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na Web mjestima je obrt Bee Leonitus d.o.o. (u daljnjem tekstu „Bee Leonitus“ ili „Prodavatelj“). Korištenjem usluga Web mjesta, Web trgovine i svih pridruženih stranica, servisa i usluga na Web mjestima smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Bee Leonitus Web mjesta i Web trgovina, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web mjesta i web trgovina.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici Web mjesta dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nude Web mjesta.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Web trgovine kao i sav ostali sadržaj Web mjesta, zbog čega su Korisnici Web mjesta dužni prilikom svake posjete istom Web mjestu pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Web mjestima.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Web mjestima i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Web mjesta ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web mjesta.

Bee Leonitus sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Bee Leonitus ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Webshop – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko kupac upiše ispravne tražene podatke na za to predviđenom mjestu na Web mjestima. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Bee Leonitus za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac popunjavanjem forme i zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem Web mjesta i Web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda . Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene prijave (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Web mjestima, a uz svaki proizvod navedeni su opisi proizvoda i cijena proizvoda .

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Blagajna“ na kojoj je potrebno unijeti podatke o kupcu i adrese dostave.

Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naručite“ na stranici „Blagajna“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke u tom slučaju molimo Kupca da pošiljku ne preuzima. Ukoliko Kupac oštećenje utvrdi nakon otvaranja pošiljke, molimo da sačuva originalnu ambalažu i prijavu podnese na email: [email protected] kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te sukladno članku 77. stavak 5. zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom u slijedećim postocima:

 • 0% ako proizvod nije korišten i ambalaža je bez nedostataka,
 • 15% ako je oštećena ambalaža,
 • 25% ako nema ambalaže.

Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima (s dvojim prikazom u kunama) te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u fizičkim trgovinama budu različite od cijena na Web trgovini Web mjesta.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se Bee Leonitus unaprijed ispričava svojim kupcima. Bee Leonitus će biti prisiljen obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod sa krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

Načini plaćanja

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

 • Maestro® i MasterCard® – jednokratno
 • Visa® i Visa® Electron – jednokratno
 • Direktna bankovna uplata
 • Pouzeće (Samo za RH)

Kada je izvršena i vidljiva uplata (pouzećem nakon plaćanja djelatniku kurirske službe) smatra se da je sklopljen kupoprodajni ugovor.

Prilikom plaćanja pouzećem, narudžba se plaća u točnom iznosu djelatniku kurirske službe prilikom preuzimanja paketa.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u eurima. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene u eure prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Dostava

Cijena dostave za Hrvatsku iznosi:

 • Dostava na kućnu adresu u roku 3-5 radna dana u RH – €4,00 (30,14 kn) za dostave do €30,00 (226,04 kn).
 • Dostava na kućnu adresu u roku 3-5 radna dana u RH – besplatna dostava za narudžbe iznad €30,00 (226,04 kn).
 • Dostava na području EU u roku 5-10 radnih dana – €10,00 (75,35 kn).

Navedeni rokovi dostave vrijede za većinu destinacija u Hrvatskoj  (za otoke i manja mjesta, pošiljke se dostavljaju prema rasporedu kurirske službe).

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod , račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

U slučaju da kupac odbije preuzeti narudžbu za koju je naznačeno plaćanje pouzećem, Bee Leonitus zadržava pravo onemogućiti daljnju kupovinu na Web mjestima i ostale funkcionalnosti ili usluge.

Cijene dostave istaknute su na Web mjestima i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Reklamacije

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

U slučaju oštećenja sadržaja pošiljke ili pošiljka ne sadržava naručeno i kupljeno, kontaktirajte nas na e-mail [email protected] bez odgode.

Raskid ugovora i povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu početne stanice pod “Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014)). Ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Bee Leonitus o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka izjavom poslanom poštom (na Bee Leonitus d.o.o., Gradiška ul. 18, 10000 Zagreb, Hrvatska), ili elektroničkom poštom na [email protected] u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bee Leonitus zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bee Leonitus može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Bee Leonitus, Ante Starčevića 70 , 32253 Komletinci bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Bee Leonitus-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Bee Leonitus-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Bee Leonitus o jednostranom raskidu Ugovora.

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Bee Leonitus ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Bee Leonitus za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora Bee Leonitus ima pravo, sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, od Korisnika i Kupca zatražiti, prikupiti i obrađivati osobne podatke navedene u Politici o zaštiti privatnosti. Sklapanjem ugovora Kupac daje svoju privolu za upotrebu tako prikupljenih osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

Izjava o kolačićima (cookie policy)

Kako bi stranice Web mjesta ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Bee Leonitus prije spremanja kolačića (Cookies) mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem Web mjesta i Web trgovina korisnik pristaje na upotrebu kolačića (Cookies).

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daju Bee Leonitus Web mjesta i Web trgovine.

Ostale odredbe

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na Web mjestima samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na Web mjestima, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja Web mjesta na drugim web stranicama je zabranjen.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova Web mjesta trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

 • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
 • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
 • postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Mjerodavni zakon

Slažete se da će sva pitanja vezana uz vaš pristup ili korištenje Web mjesta i Web trgovina i povezanih platformi, uključujući sve sporove, biti uređeni zakonima Republike Hrvatske. Prihvaćate nadležnost i mjesto održavanja u sudovima u Zagrebu i odricanje bilo kakvih prigovora na takvu nadležnost ili mjesto održavanja.

Prethodna odredba koja se odnosi na mjesto održavanja ne primjenjuje se ako ste smješteni u Europskoj uniji. Ako ste potrošač sa sjedištem u Europskoj uniji, možete podnijeti zahtjev u sudovima zemlje u kojoj živite. Svaki zahtjev prema ovim Uvjetima upotrebe mora se donijeti u roku od tri (3) mjeseca od nastanka uzroka djelovanja ili je takva tvrdnja ili uzrok djelovanja zabranjena. Ne može se tražiti ili primiti nikakav oporavak za štete.

U slučaju bilo kakve kontroverze ili spora između Bee Leonitus koja nastaje ili se odnosi na Vašu upotrebu Web mjesta i povezanih usluga, stranke će odmah, u dobroj vjeri pokušati riješiti takav spor. Ako nismo u mogućnosti riješiti takav spor u razumnom roku (ne dulje od trideset (30) dana), bilo koja od stranaka može podnijeti takvu polemiku ili spor na posredovanje. Ako se spor ne može riješiti posredovanjem, stranke su slobodne da ostvaruju bilo koje pravo ili pravni lijek koji im je dostupan prema mjerodavnom zakonu.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu: Bee Leonitus d.o.o., Gradiška ul. 18, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili putem e-pošte na [email protected]

Zadnje ažurirano: 25. svibnja 2021.